Ενημέρωση

Η Βασική φιλοσοφία των συστημάτων XCLUSIVE PLUS είναι το μοναδικό design, το οποίο αποτελεί το κλειδί για μοναδικές αρχιτεκτονικές δημιουργίες, εξασφαλίζοντας παράλληλα εξαιρετικά επίπεδα...

Μετά από συστηματική έρευνα η elvial ανέπτυξε την τεχνολογία I2 (Innovative Insolution). Η τεχνολογία I2...

  Τα κουφώματα είναι παρειές του κτιρίου και μέσα επαφής με το περιβάλλον, άρα ...

Τι είναι η παραθαλάσσια κλάση Seaside Class; 

Στο κλάδο μας η τεχνική ορολογία Seaside Class ή Παραθαλάσσια Κλάση, χρησιμοποιείται...

Βωξίτης- Η εξόρυξη του οποίου γίνεται στην Ελλάδα

 Ο βωξίτης, η εξόρυξη του οποίου γίνεται...

 Πολιβινιχλωρίδιο ή αλλιώς PVC

 Το υλικό πολιβινιχλωρίδιο ή αλλιώς PVC, αποτελείται...

Τι σημαίνει σήμανση CE

 Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία ΕΕ 89/106 και το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14351-1 από 01.02.2010 οι...