Παραθαλάσσια κλάση (Seaside class)

Τι είναι η παραθαλάσσια κλάση Seaside Class; 

Στο κλάδο μας η τεχνική ορολογία Seaside Class ή Παραθαλάσσια Κλάση, χρησιμοποιείται σχετικά πρόσφατα και ειδικότερα στις βαφές.Πρόκειται για πιστοποιημένη διαδικασία χημικής κατεργασίας των προφίλ (Πιστοποιητικό βαφής).

Η Παραθαλάσσια Κλάση, προέκυψε μέσα από αποτελέσματα ερευνών που έγιναν σε εργαστήρια με αφορμή τον κίνδυνο νηματοειδούς διάβρωσης των βαμμένων προφίλ αλουμινίου. Έτσι δημιουργήθηκε μια διαδικασία που προέβλεπε μια ενισχυμένη επιφανειακή κατεργασία που προηγείται της βαφής. Η συγκεκριμένη προεργασία περιλαμβάνει διπλή, αλκαλική και όξινη προσβολή του μετάλλου πριν τη χρωμάτωση και τη βαφή των προφίλ με σκοπό τη μεγαλύτερη προστασία από τη διάβρωση σε περιβάλλον με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά , παραθαλάσσιο ή έντονα μολυσμένο.

Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου αποτελεί το φορέα πιστοποίησης και απονέμει το σήμα SEASIDE CLASS και διευκρινίζει  σε ανακοίνωσή της ότι :

  • H SEASIDE CLASS, στα ελληνικά ονομάζεται ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΛΑΣΗ και απονέμεται μετά από έλεγχο, στις εταιρείες που ήδη κατέχουν το πιστοποιητικό QUALICOAT
  • Η προεργασία αυτή συνίσταται σε αλκαλική και όξινη προσβολή του μετάλλου πριν τη χρωμάτωση και τη βαφή των διατομών αλουμινίου, με σκοπό τη μεγαλύτερη προστασία από τη διάβρωση σε ιδιαίτερα επιβαρημένο περιβάλλον (π.χ. παραθαλάσσιο)
  • Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου απονέμει το πιστοποιητικό QUALICOAT με απαίτηση SEASIDE CLASS - ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΛΑΣΗ,  ως επιβεβαίωση ότι το βαφείο έχει τη δυνατότητα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτής της προεργασίας

 

 Η ALTECH συνεργάζεται μόνο με βαφεία τα οποία κατέχουν πιστοποίηση QUALICOAT και τηρούν την διαδικασία Seaside class, με αποτέλεσμα τα προϊόντα της να παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο.