Καινοτόμος μόνωση I2

Μετά από συστηματική έρευνα η elvial ανέπτυξε την τεχνολογία I2 (Innovative Insolution). Η τεχνολογία I2 είναι η δημιουργία μιάς έξτρα θερμομονωτικής ζώνης, στο μεσαίο θάλαμο των προφίλ, ο οποίος πληρώνεται ολοσχερώς με πυρήνα αφρού.

Το ειδικά σχεδιασμένο μονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται για την πλήρωση του θαλάμου:

  • Έχει πολύ χαμηλό συντελεστή θερμικής ανωγιμότητας λ 0,025 W/mk
  • Καλύπτει ολικά τον θερμομονωτικό θάλαμο με την ιδανική πυκνότητα για τη βέλτιστη διακοπή της θερμορροής

  και έτσι βελτιώνει την  ενεργειακή επίδοση του συστήματοςστο οποίο εφαρμόζεται έως 35%.

Η τεχνολογία I2 εφαρμόζεται σε όλα τα συστήματα αλουμινίου της elvial, δημιουργόντας  μια πλήρη γκάμα ενεργειακά αναβαθμισμένων προϊόντων, που απευθύνεται σε όλους καλύπτοντας κάθε ανάγκη δόμησης η ανακαίνησης. Η επιλογή συστημάτων με τεχνολογία I2 διασφαλίζει τη μέγιστη εξοικονόμιση ενέργειας, το οικονομικό όφελος και την αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής.