Ανοιγόμενα P.V.C.

PVC Eforte 84mm

Τα προφίλ της σειράς Eforte θέτουν νέα πρότυπα για τα ενεργειακά κουφώματα με εξαιρετικές αποδόσεις.
Σε συνδυασμό με το πάχος του προφίλ 84 χιλ. και χωρίς πρόσθετα, επιτυγχάνουν ιδανική θερμομόνωση και ηχομόνωση, δίνοντας τη δυνατότητα κατασκευής οποιασδήποτε μορφής κουφώματος.

Περισσότερα
PVC Prestige 76mm

Τα προφίλ της σειράς Prestige, με επίπεδο ή στρογγυλεμένο σχεδιασμό, επιτυγχάνουν ιδανική
θερμομόνωση και ηχομόνωση, δίνοντας τη δυνατότητα κατασκευής οποιασδήποτε μορφής
κουφώματος.

Περισσότερα
PVC Arcade 71mm

Τα προφίλ της σειράς Arcade, με επίπεδο σχεδιασμό, επιτυγχάνουν ιδανική θερμομόνωση και ηχομόνωση, δίνοντας τη δυνατότητα κατασκευής οποιασδήποτε μορφής κουφώματος.

Περισσότερα