ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η λιτή γραμμή αυτού του προφίλ είναι το στοιχείο, που συνδέει την εξελικτική πορεία στον σχεδιασμό με την διαρκή προσπάθεια για εξεύρεση λύσεων, οι οποίες να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές επιλογές lifestyle και ποικίλες λειτουργικές απαιτήσεις.

Η καινοτομία της κατασκευής βασίζεται στο γεγονός ότι η υάλωση και το προφίλ σκίασης είναι τοποθετημένα στο ίδιο πλαίσιο, διατηρώντας ακέραια την αντοχή του συστήματος για πολλά χρόνια.

ELVIAL - W59 SI2.ML
ELVIAL - W59 SI2.ML

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σύστημα φέρει την ιδιότητα του απαραβίαστου συστήματος, τόσο από τις καιρικές απειλές, όσο και από τυχόν απόπειρα παραβίασης της ασφάλειας ενός ιδιωτικού χώρου. Με έμφαση στην εύκολη εφαρμογή, αλλά και την δυνατότητα τοποθέτησης σε γωνιακά σημεία, η σειρά αυτή δίνει τη μοναδική λύση στο πρόβλημα, εξαλείφοντας την όποια πιθανότητα για κατασκευαστικές ατέλειες. Το συγκεκριμένο σύστημα αλουμινίου διατίθεται σε ποικιλία τυπολογιών κατασκευής ανοίγματος και εμφάνισης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Το συγκεκριμένο σύστημα ενισχύει την ενεργειακή απόδοση του μεσαίου θαλάμου των προφίλ έως και 38% εξασφαλίζοντας θερμομόνωση, ενώ οι μονωτικές ράβδοι με υαλοενίσχυση προσδίδουν υψηλή στατική αντοχή. Με το σύστημα Total Sealing System έχει αντιμετωπιστεί ολιστικά το θέμα της στεγάνωσης. Η σχεδιαστική τελειότητα των εξαρτημάτων σε συνδυασμό με την επιλογή των κατάλληλων υλικών καθιστούν το κούφωμα της σειράς W59 SI2.ML αδιαπέραστο.

Διατίθεται σε τρία επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

ELVIAL - W59 SI2.ML

ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Uf ≥ 2.3 W/m²K

ELVIAL - W59 SI2.ML

ΕΠΙΠΕΔΟ 2

Uf ≥ 2.0 W/m²K

ELVIAL - W59 SI2.ML

ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Uf ≥ 1.9 W/m²K

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Συνοδεύεται από την κοινώς αποδεκτή στην ευρωπαϊκή αγορά πιστοποίηση του Ινστιτούτου ift Rosenheim της Γερμανίας για την απόδοση σε όλους τους παράγοντες, που επηρεάζουν έναν εσωτερικό χώρο.

ift Logo