Η γνωστή – άγνωστη σήμανση CE

Το σύμβολο CE το έχουμε δει σε όλα τα προϊόντα της βιομηχανικής παραγωγής. Με την ανάγκη για την προστασία της υγείας από τις βλαβερές ουσίες, που μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούνταν άκριτα και ανεξέλεγκτα, η παραγωγή κουφωμάτων δεν θα μπορούσε να έχει μείνει απ’ έξω από την εναρμόνιση με την υποχρεωτική ευρωπαϊκή σήμανση πιστοποίησης, αφού διαχειρίζεται ιδιαιτέρως ισχυρά και τοξικά χημικά υλικά κατά την διαδικασία κατασκευής των παραγόμενων προϊόντων.

Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία ΕΕ 89/106 και το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14351-1 από την 1η Φεβρουαρίου του έτους 2010, οι κατασκευαστές κουφωμάτων τοποθετούν σήμανση CE πάνω στα προϊόντα, στην συσκευασία τους ή στα εμπορικά συνοδευτικά έγγραφα, καθώς επίσης και την αντίστοιχη Δήλωση Συμμόρφωσης CE.

Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου έχει καθορίσει τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες για την εφαρμογή της σήμανσης CE στα υαλοπετάσματα και τα κουφώματα αλουμινίου, όπως περιγράφονται παρακάτω:

  • Ο παραγωγός του συστήματος διαθέτει στην αγορά συστήματα πιστοποιημένα από κοινοποιημένα εργαστήρια δοκιμών (π.χ. IFT Rosenheim, ΕΚΑΝΑΛ)
  • Ο παραγωγός του συστήματος εκπαιδεύει τον κατασκευαστή για τα συστήματα του και του διαθέτει τα αρχεία δοκιμών (ΙΤΤ reports), τα τεχνικά εγχειρίδια, τις δηλώσεις συμμόρφωσης και τα φυλλάδια για τους αγοραστές κουφωμάτων/πετασμάτων για κάθε σύστημα
  • Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρμόζει Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής (FPC) στην επιχείρηση του
  • Ο παραγωγός του συστήματος υπογράφει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τον κατασκευαστή για την μεταβίβαση των πιστοποιητικών δοκιμών των συστημάτων του
  • Ο κατασκευαστής πρέπει να κάνει κάποιες δοκιμές σε κάποια εργαστήρια (π.χ. τα μη κοινοποιημένα εργαστήρια των διελάσεων ή των προμηθευτών μηχανισμών) ως επαλήθευση της ορθής κατασκευής του.

Η σήμανση CE βεβαιώνει ότι ο κατασκευαστής έχει επαληθεύσει ότι το προϊόν του συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις, οι οποίες καθορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία. Την ευθύνη της συμμόρφωσης του προϊόντος και επομένως της σήμανσης CE φέρει ο κατασκευαστής.

Με αυτό τον τρόπο, οι ελληνικές εταιρείες του κλάδου κατασκευής κουφωμάτων σας διαθέτουν με υπευθυνότητα ασφαλή προϊόντα για τον πιο ιερό χώρο, που δεν είναι άλλος από το σπιτικό σας.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ