5+1 κριτήρια για να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα κουφώματος

Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος κουφωμάτων, τα τελευταία χρόνια, βασίζεται στα ποσοτικά χαρακτηριστικά ενεργειακής απόδοσης, που το διακρίνουν. Οι ανάγκες, που έχουν προκύψει από τις κλιματικές μεταβολές, όσο και η απαίτηση για εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους για θέρμανση και ψύξη, έχουν στρέψει τη βιομηχανία κουφωμάτων σε ολοένα και μεγαλύτερες τεχνολογικές προκλήσεις με έμφαση στην λεπτομέρεια.

Η ποιοτική αναβάθμιση των κουφωμάτων δεν παραμένει μία αόριστη ιδιότητα, αφού υπολογίζεται ποσοτικά από μετρήσιμα μεγέθη και αξιολογείται με απόλυτη ακρίβεια.

Με τον τρόπο αυτό, ο καταναλωτής γνωρίζει επακριβώς τα χαρακτηριστικά απόδοσης της σειράς, που διαλέγει και είναι σε θέση να προβεί στην επιλογή εκείνη, η οποία πρόκειται να καλύψει απόλυτα τις ανάγκες του αποτελώντας, παράλληλα, μία ουσιαστική επένδυση χρημάτων.

Τα κυριότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά

ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ

Πρόκειται για την αντοχή και αντίσταση, που προβάλλει ένα κούφωμα σε υψηλές και επαναλαμβανόμενες πιέσεις ανέμου. Η κατάταξη των κουφωμάτων βάσει αυτής της ιδιότητας γίνεται με δοκιμές, στις οποίες το δοκίμιο πιέζεται με αέρα υψηλής πίεσης.

ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

Πρόκειται για την αντίσταση που προβάλλει ένα κούφωμα στην έλευση του νερού από τον εξωτερικό προς τον εσωτερικό χώρο. Η κατάταξη των κουφωμάτων βάσει αυτής της ιδιότητας γίνεται με δοκιμές, στις οποίες το δοκίμιο υποβάλλεται σε ψεκασμό με νερό υψηλής πίεσης (προσομοίωση καταρρακτώδους βροχής).

ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

Πρόκειται για την ποσότητα αέρος, που θα διαπεράσει στο εσωτερικό ενός κτιρίου. Η κατάταξη των κουφωμάτων βάσει αυτής της ιδιότητας γίνεται με δοκιμές, στις οποίες το δοκίμιο προσβάλλεται από μεγάλη ποσότητα και πίεση αέρος.

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Πρόκειται για την ακουστική μόνωση, που ένα κούφωμα παρέχει μειώνοντας τον αερόφερτο ήχο και αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Πρόκειται για την αντίσταση, που προβάλλει ένα κούφωμα στη μετάδοση της θερμότητας και αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες ιδιότητες, που το χαρακτηρίζουν. Η μετάδοση θερμότητας μέσα από ένα πλαίσιο παραθύρου αλουμινίου μπορεί να γίνει είτε με ακτινοβολία, είτε από τη ροή του αέρα, που το περιβάλλει εκατέρωθεν (μετάδοση θερμότητας με επαγωγή), είτε με αγωγή μέσα από τα δομικά στοιχεία του. Οι μετρήσεις, που γίνονται στα συστήματα αλουμινίου και αφορούν στην θερμοδιακοπή, αναφέρονται στον συντελεστή θερμοαγωγιμότητας Uf, ο οποίος, μεταξύ άλλων, προσδιορίζεται και σε σχέση με το πάχος της υάλωσης του εκάστοτε δοκιμίου.

ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗ

Πρόκειται για την αντίσταση, που επιδεικνύει ένα κούφωμα, όταν κάποιος προσπαθεί να το διαρρήξει.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ